Bölüm Başkanı

                                      

                                                                          Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Baykal                 

                                                                 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı